என் இதய வெளிகளில்

என் இதய வெளிகளில்
நீ பதித்த ஞாபகச் சுவடுகளை
இயலுமானால் அழித்து விடு
முடியாவிடின்
சுவர்களைத் தாண்டி உன்
சுவாசங்களை உலவ விடு.


Drucken   E-Mail

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு